הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 27.04

יום ו 26.04

יום ה 25.04

יום ד 24.04

יום ג 23.04

יום ב 22.04

יום א 21.04

 
 
6:00

7:30
פילאטיס מכשירים

 

7:30
פילאטיס מכשירים

 

7:30
פילאטיס מכשירים

 

7:30
פילאטיס מכשירים

 
 
7:00

8:30
פילאטיס מכשירים

 

8:30
פילאטיס מכשירים

 

8:30
פילאטיס מכשירים

 

8:30
פילאטיס מכשירים

 

8:30
פילאטיס מכשירים

 
 
8:00

9:30
פילאטיס מכשירים

 

9:30
פילאטיס מכשירים

 

9:30
פילאטיס מכשירים

 

9:30
פילאטיס מכשירים

 

9:30
פילאטיס מכשירים

 
 
9:00

10:30
פילאטיס מכשירים

 

10:30
פילאטיס מכשירים

 

10:30
פילאטיס מכשירים

 

10:30
פילאטיס מכשירים

 

10:30
פילאטיס מכשירים

 
 
10:00

11:30
פילאטיס מכשירים

 

11:30
פילאטיס מכשירים

 
 
11:00

12:30
פילאטיס מכשירים

 
 
12:00

13:45
שיעור פרטי

 
 
13:00
 
14:00
 
15:00

16:30
פילאטיס מכשירים

 
 
16:00

17:30
פילאטיס מכשירים

 

17:30
פילאטיס מכשירים

 
 
17:00

18:00
פילאטיס מכשירים

 

18:30
פילאטיס מכשירים

 

18:30
פילאטיס מכשירים

 
 
18:00

19:00
פילאטיס מכשירים

 

19:30
פילאטיס מכשירים

 

19:30
פילאטיס מכשירים

 
 
19:00

20:00
פילאטיס מכשירים

 

20:30
פילאטיס מכשירים

 

20:30
פילאטיס מכשירים

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00