מחירון

תאור מחיר למנוי תוקף
תוספת שיעור בודד למנוי 2 בשבוע ₪70 כניסה אחת
תוספת שיעור בודד למנוי1 בשבוע ₪80 כניסה אחת